Date ideer Brøndby

Men der er også en vis rådvildhed i regionerne, for hvordan vender man udviklingen, nu hvor der bør bremses eller fjernes aktivitet fra sygehusene? Men regionerne har udvist endnu en forsømmelighed, som skal rettes, hvis vi skal genoprette balancen og tålelige vilkår på sygehusene, og hvis regionerne skal udnytte viden om, at mange indikationer for en indsats er relative og med alternative valgmuligheder.Man kan samle ydelser, som før krævede mange besøg, i enkelte veltilrettelagte ambulante besøg. Regionerne har manglet indsigt i og blik for det samlede sundhedsvæsen.

date ideer Brøndby

Derfor lyder kravet om at fjerne tilskyndelser til aktivitet, som ikke flytter sundhed, med klarere og klarere røst. Ofte var der også en vis konservativ modstand mod ændringer i det stærkt siloopdelte sygehussystem.Man har effektivt både i ord og handling talt mindre praksis ned i et hul, og man har næsten totalt negligeret sit ansvar for national geografisk lighed i udbuddet af læger. kostenlose partnersuche für singles Solingen Ukritisk har man ladet de store sygehuse opsluge arbejdskraften.Da den klassiske tre-retters og romcom-biotur efterhånden er lige så nedslidt og trist som bamsestøvler og udgroede extensions i gadebilledet, har vi gjort det hårde arbejde for dig og fundet 11 alternative forslag til din juledate.Som i øvrigt også sikrer, at du ikke spenderer alle dine surt tjente penge på en date, der kan ende med slet ikke at give afkast eller endnu værre bare er super akavet.

Date ideer Brøndby

Deres eneste bud på styrkelse af primærsektoren har stort set været at foreslå meget dyre udadgående teams sammensat af det stærkt belastede sygehuspersonale samtidig med vedholdende tale om, at alle problemer i almen praksis kunne løses, hvis læger samles i store lægehuse.Tyrkertroen på stordriften har haft gode vilkår trods mangel på overbevisende dokumentation for, at det altid er løsningen.Meget afhænger af, om regionerne formår at få et mere konstruktivt greb om og samarbejde med kommuner og almen praksis på en måde, så den primære sektor kommer i balance med det øvrige sundhedsvæsen.Det kræver dialog, faglig indsigt og politisk vilje.Det største fremskridt er opgøret med det asociale, velfærds- og sundhedstruende ventelistetyranni, som plagede sundhedsvæsnet for 15 år siden – måske det største bidrag i årtier til at skabe lighed i adgang og bedre kvalitet. Der er to vigtige årsager til dette, dels følgevirkningen af det løbende krav om 2 pct. var ved indførelsen et godt og vigtigt virkemiddel til at komme ventelister til livs, og det bidrog til nødvendige rationaliseringer og effektiviseringer, men det er også et værktøj med alvorlige bivirkninger, som nu, hvor ventetidsproblemet er langt mindre, overskygger virkningen.

Aktiviteten er efter ønske fra Finansministeriet også vokset 2 pct. aktivitetsstigning, dels den manglende udvikling i det nære sundhedsvæsen med bl.a. Mange ledere i regionerne har ikke forstået disse bivirkninger, og de, der forstod dem, har ikke magtet at forklare og afbøde bivirkningerne.

Faktum er, at ganske små justeringer i arbejdsfordelingen mellem sundhedsvæsnets første og andet led kan betyde meget store aflastninger for sygehuse.

Man har forsømt udviklingen af almen praksis, som stort set har stået stille i regionernes levetid – faktisk er der i dag ca.

Det er et regionalt ledelsessvigt, som skal rettes op, hvis der igen skal blive tålelige arbejdsforhold på sygehuse, og hvis vi skal nå målet om et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienter behandles rettidigt, på rette sted i det samlede sundhedsvæsen og med rette og af patienter ønskede indsats. ) tro på, at folkevalgte regioner kan være den lokale samvittighed, som med indsigt og geografisk fairness sikrer en balanceret udvikling af et samlet sundhedsvæsen?

Man kan derfor trods regionernes gode gerninger i de forløbne ti år her ved jubilæet spørge, om man har tiltro til, at de i de kommende ti år formår at skifte fokus fra at lede sygehusudviklingen til at lede et sundhedsvæsen? Dette er de store faglige og politiske spørgsmål, som man ikke på nuværende tidspunkt kan give et klart svar på.


date ideer Brøndby-26date ideer Brøndby-48
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *